Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Lộc Hà

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2023

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 11090 hồ sơ

- Đã xử lý: 10918 hồ sơ

99.7%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu
CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN​ HUYỆN LỘC HÀ
 
 
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Lộc Hà
 
Địa chỉ: Huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh